Bir işletme, 1.1.2010 tarihinde,  peşin eşdeğeri 1.000.000 TL olan bir fabrika binası satın almıştır.  Bu binanın arsa payı 400.000 TL olarak hesaplanmıştır.  Maliyet modeli uygulanmaktadır. Ömür sonunda binanın kalıntı değeri sıfır olacaktır. Maddi Duran Varlıklar standardına göre, 31.12.2012 tarihindeki amortismana ilişkin yevmiye maddesini yapınız. Amortisman oranı %2’dir,  düz amortisman uygulanacaktır.                       

Cevap;

Amortisman değeri arsa payı  ve hurda değeri olmadan olmadan bulunan değerdir. Arsa payı 400.000 hurda değeri ise 0 dır. Bunları binanın elde etme değerinden çıkarınca 600.000 TL amortisman değeri kalmaktadır. Her yıl bu tutarın 50 de biri yani % 2 si olan 12.000 TL amortisman gideri olarak muhasebeleştirilmektedir.

Defter Değeri Amortisman Değeri 31.12.2010 Amortisman Gideri 31.12.2011 Amortisman Gideri 31.12.2012 Amortisman Gideri 257 Birikmiş Amortisman (-)
1.000.000 600.000 12.000 12.000 12.000 36.000
           

Muhasebe Kaydı

  • 620        Satılan Mamuller Maliyeti (-)……………..12.000
  • 257        Birikmiş Amortismanlar (-)………………………..12.000
  • 285        Ertelenen Vergi Varlığı………..………….2.400
  • 692        Ertelenmiş Vergi…………………………………..……2.400                           

Written by

Meltem Aköz

Merhaba,
Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi mezunuyum,
Bağımsız denetim ve şirket değerleme başlıca ilgi alanım olmak üzere, vergi, muhasebe ve felsefeyle ilgileniyorum.
Yazılarımı genellikle bu alanlarda yazıyorum.
İyi okumalar dilerim.