Bir işletme, 01.01.2013 tarihinde,  peşin değeri 1.000.000 TL olan bir fabrika binası satın almıştır.  Bu binanın arsa payı 400.000 TL, bina payı 600.000 TL olarak tespit edilmiştir.  Binanın kalıntı değeri sıfır olacaktır. Maddi Duran Varlıklar standardına göre ve doğrusal amortisman yöntemi uygulandığında 31.12.2013 tarihindeki amortismana ilişkin yevmiye maddesini yapınız. Amortisman oranı % 2,5’tir.

Doğrusal amortisman Normal (düz) Amortisman demektir.

Amortisman değeri = Bina payı ; 600.000 TL – kalıntı değeri = 600.000- 0 = 600.000

1 Yıllık amortisman gideri ; 600.000* % 2,5 = 15.000

31.12.2013 tarihinde 15.000 TL birikmiş amortisman tutarı olacaktır.

Fabrika binası üretimde kullanıldığı için gider hesabı satılan mamül maliyeti hesabını seçiyorum.

31.12.2013 tarihli kayıt ;

  • 620 Satılan mamül maliyeti………….15.000
  • 257 Birikmiş amortismanlar (-)…………………..15.000

Eğer bu gider dönem kurumlar beyannamesine yansımadı ise ertelenen vergi hesaplanır..

  • 285 ertelenen vergi varlığı………….3.000
  • 692 ertelenen vergi………………………………….3.000

Written by

Meltem Aköz

Merhaba,
Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi mezunuyum,
Bağımsız denetim ve şirket değerleme başlıca ilgi alanım olmak üzere, vergi, muhasebe ve felsefeyle ilgileniyorum.
Yazılarımı genellikle bu alanlarda yazıyorum.
İyi okumalar dilerim.