AAA İşletmesinin, 1.1.2010 tarihinde 500.000 TL peşin değerle almış olduğu bir iş makinesi vardır.  Yararlı ömrü 10 yıl, tahmini kalıntı değeri 100.000 TL’dir. Oldukça sık arıza çıkarması nedeniyle yönetim 30.12.2013’de bu varlığını TFRS 5’e uygun olarak ‘satış amaçlı elde tutulan varlık’ olarak sınıflandırma kararı almıştır. Bu tarihte varlığın gerçeğe uygun değer tahmini 190.000 TL’dir.  TFRS 5’e uygun olarak,   2013 dönem sonu gerekli yevmiye maddesini yapınız.

TFRS 5 SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN DURAN VARLIKLAR VE DURDURULAN FAALİYETLER

Burada amortisman hesaplarız ve duran varlığın maliyet değerinden düşerek defter değerine ulaşmaya çalışırız. Amortisman hesaplanırken maliyet değerinden hurda yani kalıntı değeri düşülerek amortisman değeri üzerinden hesaplarız;

500.000-100.000=400.000   

400.000/ 10 =40.000 (yıllık amortisman gideri) Toplamda 4 tam yıl elde tutuluyor,

40.000×4=160.000 TL 4 yıl boyunca varlığın birikmiş amortismanı

500.000-160.000=340.000 TL varlığın defter değeri

gerçeğe uygun değeri; 190.000 < defter değeri; 340.000 düşük olan değer yani gerçeğe uygun değer 190.000 ile satış amaçlı elde tutulan varlıklara sınıflanır.  150.000 TL değer düşüşü var.

  • Satış amaçlı elde tutulan varlıklar…………………..190.000
  • Maddi Duran Varlık Değer Düşüş Giderleri ……….150.000
  • Birikmiş Amortisman (-)………………………….…….…..160.000
  • Makine ve teçhizat………………….….…………………………..…………500.000

Written by

Meltem Aköz

Merhaba,
Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi mezunuyum,
Bağımsız denetim ve şirket değerleme başlıca ilgi alanım olmak üzere, vergi, muhasebe ve felsefeyle ilgileniyorum.
Yazılarımı genellikle bu alanlarda yazıyorum.
İyi okumalar dilerim.