AAA… AŞ nin, 1 Ocak 2001’de dolaşımda 20.000 adet adi hisse senedi bulunmaktadır. 1 Mayısta işletme 16.000 adet yeni hisse senedi çıkarmış, 1 Kasımda ise 8.000 adet daha hisse senedi çıkarmıştır. Her iki durumda da hisse senetleri piyasadaki fiyatlar üzerinden satılmıştır. İşletmenin muhasebe dönemi 31 Aralık’ta sona ermektedir. Dönem sonunda gerçekleşen vergi sonrası kar 100.000 TL’dir.  İşletmenin hisse başına karını hesaplayınız.

TMS 33 HİSSE BAŞINA KAZANÇ

Adi hisse başına kazanç nasıl hesaplanır? TMS 33 10.paragraf ve devamı

10. Adi hisse başına kazanç, ana ortaklığın adi hisse senedi sahiplerinin payına düşen kazanç veya

zararının (pay), dönemin adi hisse senedi sayısının ağırlıklı ortalamasına (payda) bölünmesiyle

hesaplanır.

19. Adi hisse başına kazanç tutarının hesaplanmasında; adi hisse senedi sayısı, dönem boyunca mevcut adi hisse senedi sayısının ağırlıklı ortalamasını ifade eder.

 20. Dönem boyunca mevcut adi hisse senedi sayısının ağırlıklı ortalamasının kullanılması; dönem içi herhangi bir zamanda daha az veya daha çok hisse senedinin mevcut olması sonucunda, sermaye tutarının dönem içerisinde değişebilme olasılığını yansıtır. Dönem içinde mevcut adi hisse senedi sayısının ağırlıklı ortalaması, dönem boyunca ihraç edilen veya geri alınan ve zaman ağırlık faktörüyle çarpılan adi hisse senedi sayısı ile düzeltilmiş dönem başı adi hisse senedi sayısını ifade eder. Zaman ağırlıklı faktör, hisselerin mevcut olduğu gün sayısının dönemin toplam gün sayısına bölünmesi sonucu elde edilir; çoğunlukla, makul bir ağırlıklı ortalama tahmini yeterlidir.

Dönem boyunca mevcut olan adi hisselerin ağırlıklı ortalama sayısı=

Dönem başındaki hisse sayısı+

Dönem boyunca ihraç edilen hisse sayısı x T –

Dönem boyunca geri satın alınan hisse sayısı x (1-T)

T= Hisselerin mevcut olduğu gün sayısı / dönemdeki gün sayısı

Buna göre sorunun çözümü aşağıdaki tabloda yapılmıştır, öndemli olan ağırlıklı ortalama hisse senedi sayısının bulunmasıdır.

Tarih Hisse adedi T Dönem boyunca mevcut olan adi hisselerin ağırlıklı ortalama sayısı
1 Ocak 20.000 adet 365/365=1,00 20.000×1
1 Mayısta 16.000 adet 244/365=0,66 16.000×0,66
1 Kasımda 8.000 adet 61/365=0,17 8.000×0,17
    TOPLAM 31.920 ADET
    Hisse başına kar 100.000/31.920=3.133 TL

Written by

Meltem Aköz

Merhaba,
Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi mezunuyum,
Bağımsız denetim ve şirket değerleme başlıca ilgi alanım olmak üzere, vergi, muhasebe ve felsefeyle ilgileniyorum.
Yazılarımı genellikle bu alanlarda yazıyorum.
İyi okumalar dilerim.