yatırım amaçlı gayrimenkuller

ABC işletmesi, 1.1.2010 tarihinde bir yönetim binasını 1.200.000 TL’ye 5 yıl vadeli, yıllık taksitlerle ödenmek üzere satın almıştır. Alış tarihinde, bu taksitlerin peşin değeri 1.000.000 TL olarak hesaplanmıştır. Arsa payı 300.000 TL olarak belirlenmiştir.  Binanın kalıntı değeri sıfır olarak tahmin edilmiştir.  İşletme, 2014 dönem sonumda, yeniden değerleme modeline geçmiştir. 2014 dönemi sonunda bu binanın piyasa değeri 1.300.000 TL olarak ölçülmüştür. 31.12.2014 tarihindeki yevmiye maddelerini Maddi Duran Varlık standardına göre yapınız.

TMS 16 MADDİ DURAN VARLIKLAR

900.000 TL si bina 300.000 Tl si arsa payi yani bina arsanın 3 katı

Peşin değerleri ;  Bina 750.000 arsa 250.000 TL bu değerler üzerinden bilançoya alınır.

Yıllık 750.000/50=15.000 TL amortisman gider vardır binanın 5 yıl boyunca 75.000 TL amortisman gideri birikmiştir. Ve

 31.12.2014 sonunda defter değeri bina ; 750.000-75.000=675.000 TL dir. Arsa ; 250.000

Ve yeniden değerlenerek bina değeri;  975.000 arsa değeri; 325.000

Aradaki fark bina; 300.000 arsa;75.000 toplamda 375.000 TL yeniden değerleme değer artışı bulunmaktadır. Bu 375.000 TL nin de 4 yıllık geçmiş amortismanını hesaplarken sadece bina için hesaplayacağız ve binanın 300.000 Tl farkının 1 yıllık amortisman gider 6.000 4 yıllık 24.000 TL dir

Bu 24.000 TL geçmiş yıllar zararlarında değerlendirilir.

31.12.2014 Değer artış muhasebe kaydı

_______________________________  ,  _________________________________________

  • Binalar…………..………..…………….……………………300.000
  • Arsalar……………………………………………………..….75.000
  • Maddi duran varlık yeniden değerleme artış fonu……….…375.000

_______________________________  ,  _______________________________________

geçmiş 4 yıllık amortisman düzeltmesi

  • Geçmiş yıllar zararları………………………………………….24.000
  • Birikmiş amortismanlar(-)…………………………………………………24.000

_______________________________  ,  _______________________________________

Written by

Meltem Aköz

Merhaba,
Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi mezunuyum,
Bağımsız denetim ve şirket değerleme başlıca ilgi alanım olmak üzere, vergi, muhasebe ve felsefeyle ilgileniyorum.
Yazılarımı genellikle bu alanlarda yazıyorum.
İyi okumalar dilerim.