yatırım amaçlı gayrimenkuller

2015 sonunda bina değerinde bir değişiklik olmadığı varsayımına göre, 31.12.2015 tarihi itibariyle gerekli yevmiye maddesini alternatif yaklaşıma göre yapınız.

CEVAP; (TMS 16 MADDİ DURAN VARLIKLAR)

TMS 23 te geçmektedir alternatif yöntem. Alternatif yönteme göre yapılması gereken muhasebe kaydında ise temel yöntemde dönem gideri olarak kabul edilen finansman gideri binaların maliyetine eklenebilecektir.

Written by

Meltem Aköz

Merhaba,
Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi mezunuyum,
Bağımsız denetim ve şirket değerleme başlıca ilgi alanım olmak üzere, vergi, muhasebe ve felsefeyle ilgileniyorum.
Yazılarımı genellikle bu alanlarda yazıyorum.
İyi okumalar dilerim.