Araştırma ve geliştirme harcamaları Maddi Olmayan Duran Varlıklar standardına göre nasıl muhasebeleştirilir?

TMS 38 MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR

ÖZET : TEMEL PRENSİP ARAŞTIRMA FAALİYETLERİNİN GİDER YAZILMASI GELİŞTİRME FAALİYETLERİNİN İSE AKTİFLEŞTİRİLMESİDİR. ARAŞTIRMA SAFHASINDA, İŞLETMENİN GELECEKTE EKONOMİK YARARLAR SAĞLAYACAK BİR MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIĞIN MEVCUDİYETİNİ GÖSTERMESİ MÜMKÜN DEĞİLDİR. BU YÜZDEN GİDER YAZILIR, AMA GELİŞTİRME VARLIKLARINDA BU MÜMKÜN OLDUĞU İÇİN AKTİFLEŞTİRİLİR VE MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIK GRUBUNDA GÖSTERİLİR.

Written by

Meltem Aköz

Merhaba,
Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi mezunuyum,
Bağımsız denetim ve şirket değerleme başlıca ilgi alanım olmak üzere, vergi, muhasebe ve felsefeyle ilgileniyorum.
Yazılarımı genellikle bu alanlarda yazıyorum.
İyi okumalar dilerim.