B…AŞ’nin 30.000 adet hissesi 1 Ocak 2013 itibariyle dolaşımdadır. 1 Temmuz 2013’de 15.000 adet bedelsiz hisse senedi ortaklara verilmiştir. 1 Ekim 2013’de ise 10.000 adet bedelli yeni hisse senedi ihraç edilmiş ve tamamı satılmıştır. B…AŞ’nin 2013 net karı 500.000 TL’dir. İmtiyazlı hisse senedi yoktur. Hisse Başına Kazanç standardına göre, hisse başına kazancı hesaplayınız.

CEVAP ; (TMS 33 HİSSE BAŞINA KAZANÇ)

Hisse başına kazanç hesaplamalarında, mevcut olan adi hisselerin sayısı belirlerken, bedelsiz hisse, hisse senedi bölünmesi ya da hisse konsolidasyonunun sunulan en erken dönemin başlangıcında olduğunu varsayılır. Yani sunulan tüm dönemler için adi hisse başına kazanç geriye dönük olarak düzeltilir. Karşılaştırmalı hisse başına kazanç bilgileri de bedelsiz hisse ya da hisse senedi bölünmesi karşılaştırmalı dönemin başlangıcında gerçekleşmiş gibi, düzeltilir,

Dönem boyunca mevcut olan adi hisselerin ağırlıklı ortalama sayısı=

Dönem başındaki hisse sayısı+

Dönem boyunca ihraç edilen hisse sayısı x T –

Dönem boyunca geri satın alınan hisse sayısı x (1-T)

T= Hisselerin mevcut olduğu gün sayısı / dönemdeki gün sayısı

Buna göre sorunun çözümü aşağıdaki tabloda yapılmıştır, öndemli olan ağırlıklı ortalama hisse senedi sayısının bulunmasıdır.

Tarih Hisse adedi T Dönem boyunca mevcut olan adi hisselerin ağırlıklı ortalama sayısı
1 Ocak 30.000 adet 365/365=1,00 30.000×1
1 Temmuz 15.000 adet 365/365=1,00 15.000×1
1 Ekim 10.000 adet 92/365=0,25 10.000×0,25
    TOPLAM 47.500 ADET
    Hisse başına kar 500.000/47.500=10,52 TL

Written by

Meltem Aköz

Merhaba,
Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi mezunuyum,
Bağımsız denetim ve şirket değerleme başlıca ilgi alanım olmak üzere, vergi, muhasebe ve felsefeyle ilgileniyorum.
Yazılarımı genellikle bu alanlarda yazıyorum.
İyi okumalar dilerim.