Bağlı ortaklıklar konsolide finansal tablolarda hangi yöntemle raporlanır?

TFRS 10 KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR

Bağlı ortaklıklar satın alma yöntemi (TFRS3 te bahsedilen) ya da TFRS10 da bahsedilen konsolidasyon (eski adı ile tam konsolidasyon)  yöntemine göre raporlanır.

İştiraklerdeki veya iş ortaklıklarındaki paylar için özkaynak yöntemine göre raporlanır.

Satın almada Bir veya daha fazla işletme, edinen işletmenin bağlı ortaklığı (ortaklıkları) haline gelir ya da bir veya daha fazla işletmenin net varlıkları yasal olarak edinen işletmeye dahil edilebilir,

Konsolidasyon yönteminde de bağlı ortaklık ve ana ortaklığın aktif ve pasifleri toplanır, Sermaye eleminasyonları yapılarak sadece ana ortaklığın sermayesi kalır, bağlı ortaklığın kar veya zararı bağlı ortaklığı edinme oranında konsolide gelir tablosuna aktarılır, azınlık paylarına da azınlığın edindiği sermaye ve payına düşen kar zarar aktarılarak finansal tablolar tek bir finansal tablo gibi sunulur.

Written by

Meltem Aköz

Merhaba,
Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi mezunuyum,
Bağımsız denetim ve şirket değerleme başlıca ilgi alanım olmak üzere, vergi, muhasebe ve felsefeyle ilgileniyorum.
Yazılarımı genellikle bu alanlarda yazıyorum.
İyi okumalar dilerim.