Bir işletme, 01.01.2010 tarihinde, bir maddi olmayan duran varlığı, 100.000 TL peşin eşdeğer bedelle, 10 yıl kullanmak üzere satın almıştır.  İşletme, yeniden değerleme modelini kullanmaktadır.  Bu varlığın, 31.12.2012 tarihideki yeniden değeri 86.000 TL olarak tespit edilmiştir. 31.12.2012 tarihindeki, amortisman ve değerlemeyle ilgili kayıtları yapınız.

TMS 16 MADDİ DURAN VARLIKLAR

1 yıllık amortisman gider; 100.000/10=10.000 TL

3 Yıllık (01.01.2010-31.12.2012) amortisman gider= 30.000 TL

Standarta göre amortisman ayrıldıktan sonra yeniden değerleme yapılır, bu yüzden yeniden değerleme kaydında eskiden ayrılan amortismanın üzerine fark amortisman ayırıyoruz.

Yeniden değerleme sonucunda değer artışı hesaplanmışsa, doğrudan özkaynaklarda muhasebeleştirilir. Yeniden değerleme sonucunda değer azalışı hesaplanmışsa, MDV değer düşüklüğü olarak doğrudan gider yazılır. Ancak, aynı MDV kalemi için daha önce değer artışı hesaplanmış ve özkaynaklara kaydedilmişse, bu durumda, sonradan hesaplanan değer azalışı, önce özkaynaklardaki değer artışından düşülür, kalan tutar varsa bu tutar gider yazılır.

  • Defter değeri: Bir varlığın birikmiş amortisman ve birikmiş değer düşüklüğü “karşılıkları” indirildikten sonra finansal tablolara yansıtıldığı tutardır.
  • Yeniden değerlenmiş tutar, yeniden değerleme tarihindeki gerçeğe uygun değerinden, müteakip birikmiş amortisman ve müteakip birikmiş değer düşüklüğü zararlarının indirilmesi suretiyle bulunan değerdir.  

Defter değeri – birikmiş amortisman = 100.000-30.000=70.000 

Yeniden değerlenmiş tutarı; 86.000

Aradaki fark 86.000-70.000=16.000

Yeniden değerleme yapılan tutarın geçmiş 3 yıllık amortismanı;  16.000/10=1.600×3=4.800 TL

31.12.2012

  • 25x  Maddi duran varlık…………………………………..……16.000
  • 257 Birikmiş Amortismanlar………………………………………………4.800
  • 552  Maddi duran varlık yeniden değerleme fonu……………..11.200
  • 555  Yeniden değerleme fonu ertelenen vergisi……….2.240
  • 485  Ertelenen vergi yükümlülüğü………………………………………….2.240

Written by

Meltem Aköz

Merhaba,
Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi mezunuyum,
Bağımsız denetim ve şirket değerleme başlıca ilgi alanım olmak üzere, vergi, muhasebe ve felsefeyle ilgileniyorum.
Yazılarımı genellikle bu alanlarda yazıyorum.
İyi okumalar dilerim.