A şirketinin, 2014 döneminde, TMS 12 Gelir Vergileri standardına göre hesapladığı; indirilebilir geçici farklar tutarı 80.000 TL ve vergilendirilebilir geçici farklar tutarı 20.000 TL’dir.  Bu verilere göre bu standardın uygulanması yapınız.

Aşağıdaki tablo gelir vergileri TMS 12 standardını anlayabilmeniz için yararlı olacaktır.           

İşlem Yapılan hesap (Bilanço Hesapları) Yapılan İşlem Oluşan Geçici fark Hesaplanan vergi
Aktif İse Geçici Fark Azalıyorsa Bir Giderim Oluştu İndirilebilir Geçici Fark Ertelenen Vergi Varlığı
Aktif İçinde Düzenleyici İse Artıyorsa Bir Giderim Oluştu İndirilebilir Geçici Fark Ertelenen Vergi Varlığı
Pasif İse Geçici Fark Azalıyorsa Bir Gelirim Oluştu Vergilendirilebilir Geçici fark Ertelenen Vergi Yükümlülüğü
Pasif İçinde Düzenleyici İse Artıyorsa Bir Gelirim Oluştu Vergilendirilebilir Geçici fark Ertelenen Vergi Yükümlülüğü

İndirilebilir geçici fark – vergilendirilebilir geçici fark = 80.000-20.000=60.000 TL indirilebilir geçici fark vardır,

Bu tutardan ileride %20 Kurumlar vergisi ödeyeceğimiz için %20 sini (60.000.%20=12.000TL) ertelenen vergi varlığı olarak hesaplarız.

Muhasebe Kaydı

(Ertelenen vergi varlığıà Bilanço hesabı, duran varlıklar içerisinde gösterilir)    

(Ertelenmiş Vergià Gelir tablosu hesabı -sürdürülen faaliyetler vergi öncesi karı/zararı içerisinde gösterilir) 

___________________________ ,  ____________________________

  • 285 Ertelenen vergi varlığı …….12.000
  •  692 Ertelenmiş Vergi…………………..……12.000

___________________________ ,  ____________________________

Notlar:

  • İndirilebilir geçici fark : bize vergi avantajı sağlayan vergi matrahıdır, mesela oluşan ama ödenmeyen bilançomdaki kıdem tazminatı karşılığı pasifteteki bir kalemdir,  ileride bana gider oluşturacağı için ertelenen vergi varlığı  hesaplarım
  • Vergilendirilebilir geçici fark : bizim vergi ödememizi gerektirecek matrahtır, mesela gayrimenkulümün değeri artarsa ilerde ben vergi ödeyebilirim, bunun için ertelenen vergi yükümlülüğü hesaplamam gerekir.
  • Ertelenen vergi varlığı: ilerde vergiden düşeceğim tutar
  • Ertelenen vergi yükümlülüğü: ilerde ödeyebileceğim vergi tutarı

NOT: Ertelenen vergi varlığını bir vergi avantajı, sanki devreden KDV ya da indirilecek KDV gibi hayal edebiliriz çünkü çalışma prensibi bu hesaplara benzer. Ertelenen vergi yükümlülüğünün çalışma prensibi ise ödenecek KDV ye benzer.

Written by

Meltem Aköz

Merhaba,
Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi mezunuyum,
Bağımsız denetim ve şirket değerleme başlıca ilgi alanım olmak üzere, vergi, muhasebe ve felsefeyle ilgileniyorum.
Yazılarımı genellikle bu alanlarda yazıyorum.
İyi okumalar dilerim.