1 yıl içinde satışı düşünülen binanın kayıtlı değeri 200.000 TL, birikmiş amortismanı 10.000 TL ve gerçeğe uygun değeri 150.000 TL’dir. Muhasebe kaydını yapınız.

TFRS 5 SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN DURAN VARLIKLAR VE DURDURULAN  FAALİYETLER

NOT: Satış amaçlı elde tutulan olarak sınıflandırılma kriterlerini sağlayan varlıklar; defter değerleri ile satış için katlanılacak maliyetler düşülmüş gerçeğe uygun değerlerinden düşük olanı ile ölçülür ve söz konusu varlıklar üzerinden amortisman ayırma işlemi durdurulur; ve (b) Satış amaçlı elde tutulan olarak sınıflandırılma kriterlerini sağlayan varlıklar finansal durum tablosunda (bilançoda) ayrı olarak sunulur, bu grubuna ilişkin borçlara ait faiz veya diğer giderlerin muhasebeleştirilmesine devam eder.

gerçeğe uygun değeri; 150.000 < defter değeri; (200.000 – 10.000 = 190.000) o zaman düşük olan değer yani gerçeğe uygun değer 150.000 ile satış amaçlı elde tutulan varlıklara sınıflanır.

190.000-150.000=40.000 TL değer düşüşü vardır.

MUHASEBE KAYDI

  • Satış amaçlı elde tutulan varlıklar…………………..150.000
  • Maddi Duran Varlık Değer Düşüş Giderleri ……….40.000
  • Birikmiş Amortisman (-)………………………….…….…..10.000
  • Binalar……………………………………….….…………………………..…………200.000

Bir üstteki sorudaki varlık gelecek dönem 175.000 TL’ye satılması halindeki muhasebe kaydını yapınız.               

  • Kasa………………………………………175.000
  • Satış amaçlı elde tutulan varlıklar ……………………..150.000
  • 649 Diğer olağan Gelir ve Karlar ………………………….25.000

Written by

Meltem Aköz

Merhaba,
Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi mezunuyum,
Bağımsız denetim ve şirket değerleme başlıca ilgi alanım olmak üzere, vergi, muhasebe ve felsefeyle ilgileniyorum.
Yazılarımı genellikle bu alanlarda yazıyorum.
İyi okumalar dilerim.