Uluslararası finansal raporlama standartlarına “yakınsama” ne demektir?

Yakınsama (convergence), dünya çapında uygulanabilecek tek bir muhasebe standartları seti oluşturulabilmesi için, ilgili kuruluşların birlikte çalışmalarını ifade etmektedir. Son yıllarda AB, IOSCO, FASB gibi önde gelen ulusal ve uluslararası kuruluşların IASB’la birlikte yaptığı çalışmalar, bu eğilimin önemli göstergeleridir.

Written by

Meltem Aköz

Merhaba,
Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi mezunuyum,
Bağımsız denetim ve şirket değerleme başlıca ilgi alanım olmak üzere, vergi, muhasebe ve felsefeyle ilgileniyorum.
Yazılarımı genellikle bu alanlarda yazıyorum.
İyi okumalar dilerim.