Uluslararası finansal raporlama standartlarına göre, bir işletme standartlara uygun ilk finansal raporunu 31.12.2013 tarihinde düzenleyecekse, karşılaştırma açısından hangi tarihli bilançoları ve diğer finansal tabloları düzenlemek durumundadır.

CEVAP;(TMS 1 FİNANSAL TABLOLARIN SUNULUŞU, TFRS1 TÜRKİYE FİNANSAL RAPORLAMA STANDARTLARININ İLK UYGULAMASI)

  • 31 Aralık 2013, raporlama tarihi olacaktır.
  • Yani 31.12.2013 ve bir önceki dönem olan 31.12.2012 tarihli bilançoları ve diğer finansal tabloları düzenlemek ve karşılaştırmalı olarak göstermek durumundadır.

 (yani hem 2012 hem 2013 yılı UFRS tabloları oluşturulmak zorunda)

bu nedenle, 1 Ocak 2012, UFRS geçiş tarihi olacaktır. (TFRS1 TÜRKİYE FİNANSAL RAPORLAMA STANDARTLARININ İLK UYGULAMASI ,8.PARAGRAF)

Düzenlemek zorunda olduğu finansal tablolar seti;

  1. (a) Dönem sonu finansal durum tablosu,
  2. (b) Döneme ait kâr veya zarar ve diğer kapsamlı gelir tablosu,
  3. (c) Döneme ait özkaynak değişim tablosu,
  4. (d) Döneme ait nakit akış tablosu,
  5. (e) Önemli muhasebe politikalarını ve diğer açıklayıcı bilgileri içeren dipnotlar,…..Dipnotlar dahil her biri bir önceki yıl ile karşılaştırmalı verilmek zorundadır. (TMS 1 FİNANSAL TABLOLARIN SUNULUŞU 9.PARAGRAF)

Written by

Meltem Aköz

Merhaba,
Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi mezunuyum,
Bağımsız denetim ve şirket değerleme başlıca ilgi alanım olmak üzere, vergi, muhasebe ve felsefeyle ilgileniyorum.
Yazılarımı genellikle bu alanlarda yazıyorum.
İyi okumalar dilerim.