Uluslararası finansal raporlama standartlarına göre düzenlenen kapsamlı gelir tablosunda, “olağanüstü gelirler/karların” ve “olağanüstü giderler/zararların” durumu

CEVAP: Kapsamlı Gelir Tablosunda sunulacak kalemleri açıklamakta ve herhangi bir gelir veya gider kalemini ‘olağanüstü kalem’ ya da olağan dışı kalem olarak tanımlanmasını veya gösterilmesini yasaklamaktadır.  Kapsamlı gelir toblosunda bu tarz gelir ve giderleri normal gelir ve giderlerimizden ayrı göstermek zorundayız,  Kapsamlı gelir tablosunda Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler ve Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) olarak gösterilir.  

Kapsamlı Gelir Tablosunda sunulacak kalemleri açıklamakta ve herhangi bir gelir veya gider kalemini ‘olağanüstü kalem’ ya da olağan dışı kalem olarak tanımlanmasını veya gösterilmesini yasaklamaktadır.  Kapsamlı gelir toblosunda bu tarz gelir ve giderleri normal gelir ve giderlerimizden ayrı göstermek zorundayız,  Kapsamlı gelir tablosunda Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler ve Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) olarak gösterilir.  

Gelir tablosunun üst kısmında görmek isterseniz örnek olarak;

KAR veya ZARAR
Hasılat
Satışların Maliyeti (-)
Brüt Kar (Zarar)
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)
Genel Yönetim Giderleri (-)
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderleri (-)

Written by

Meltem Aköz

Merhaba,
Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi mezunuyum,
Bağımsız denetim ve şirket değerleme başlıca ilgi alanım olmak üzere, vergi, muhasebe ve felsefeyle ilgileniyorum.
Yazılarımı genellikle bu alanlarda yazıyorum.
İyi okumalar dilerim.