Sermayenin Üretim Gücünün Korunması (Fiziki Sermayenin Devamlılığı) ve Bir Örnek

KAVRAMSAL ÇERÇEVE

Sermayenin Üretim Gücünün Korunması (Fiziki Sermayenin Devamlılığı): Bu kavrama göre, dönem içinde hissedarlara yapılan ödemeler ve onların işletmeye koyduğu tutarlar hariç olmak kaydıyla, eğer net varlıkların dönem sonundaki fiziki üretim kapasitesi (veya faaliyet kapasitesi) dönem başındaki fiziki üretim kapasitesini (veya faaliyet kapasitesini) aşıyorsa bir gelir elde edilmiş demektir

Fiziki üretim kapasitesi ya da faaliyet kapasitesidir, sermeyenin yarattığı üretim kapasitesi, örnek olarak günlük üretim miktarı verilebilir. Karlı olabilmek için belli bir üretim miktarını tutturabilmek zorundayız, işte bu karlılığı sağlayabilecek üretim miktarını tutturursak, sermayenin üretim gücünü korumuş, fiziki sermayenin devamlılığını sağlamış oluruz.

Written by

Meltem Aköz

Merhaba,
Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi mezunuyum,
Bağımsız denetim ve şirket değerleme başlıca ilgi alanım olmak üzere, vergi, muhasebe ve felsefeyle ilgileniyorum.
Yazılarımı genellikle bu alanlarda yazıyorum.
İyi okumalar dilerim.