Sermayenin Nominal Korunması ne demektir?

CEVAP; (KAVRAMSAL ÇERÇEVE)

Sermayenin Nominal Olarak Korunması (Finansal Sermayenin Devamlılığı): Bu kavrama göre,dönem içinde hissedarlara yapılan ödemeler ve onların işletmeye koyduğu tutarlar hariç olmak kaydıyla, eğer net varlıkların dönem sonundaki finansal (para cinsinden) tutarı dönem başındaki finansal (para cinsinden) tutarını aşıyorsa bir gelir elde edilmiş demektir.

Nominal (finansal) sermayenin devamlılığı nominal parasal birimlerle veya sabit satın alma gücü birimleri ile ölçülebilir.

Burdaki sermaye işletmenin bilançosundaki varlıklar (maddi olan ve olmayan ve bilançodaki diğer varlıklar, artı ortakların hisseleridir).Dönem sonundaki bilançodaki rakamlar ile bu varlıkların tümü dönem başındaki bu varlıkları aşıyorsa işletme gelir elde etmiştir, karlıdır, sermaye nominal olarak korunmaktadır.

Örnek olarak o sene gelir tablosunda kar elde etmiş olmak ve 31 aralıktaki bilançomdaki sermaye hesabı ve diğer varlıklarımın 1 ocaktaki aynı kalemlerden daha yüksek olması.Kağıt üzerindeki rakamlarla karlı olmak

Kâr dönem sonunda nominal parasal sermayedeki artış olarak tanımlanır.

Kar= Dönem sonu Özkaynak – Dönem başı Özkaynak + işletmeden Çekilen Kıymetler – işletmeye ilave Edilen Kıymetler              

Written by

Meltem Aköz

Merhaba,
Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi mezunuyum,
Bağımsız denetim ve şirket değerleme başlıca ilgi alanım olmak üzere, vergi, muhasebe ve felsefeyle ilgileniyorum.
Yazılarımı genellikle bu alanlarda yazıyorum.
İyi okumalar dilerim.