iletisim@meltemakoz.com

1-Nakit Akış Tablosuna Genel Bakış

2-Doğrudan Yöntemle Nakit Akış Raporlama

3-Dolaylı Yöntemle Nakit Akış Raporlama

4-MSGUT’e Göre Nakit Akış Raporlama

5-İşletme Faaliyetlerinden Nakışı

 • Satışlar ve müşterilerden tahsil edilen nakit
 • Satılan malın maliyeti ve tedarikçilere ödenen nakit
 • Personele Yapılan Ödemeler
 • Esas Faaliyetlerle ilgili Faiz ve Vergiler

6-Yatırım Faaliyetlerinden Nakışı

 • MDV ve MODV ya da diğer uzun vadeli varlıkların alımı ya da satışı
 • İştirak ve Bağlı ortaklık alımı ya da satışı
 • Finansal Yatırımlar
 • Yatırımlarla ilgili korunma pozisyonu nakit akışları

7-Finansman Faaliyetlerinden Nakışı

 • Krediler, geri ödemeler
 • Hisse ihracı, temettüler, geri alımlar
 • Pay veya diğer özkaynak araçlarının ihracı
 • Borç senedi,bono ve tahvil ihracı

8-Nakit Akışı ile Dönem Net Kârı Arasındaki İlişki

9-Bilanço Kalemleri Nakit Akış İlişkisi

10-Gelir tablosu Kalemleri Nakit Akış İlişkisi

11-Nakit Akışı Yaratmayan İşlemler

12-Yabancı Paraya Dayalı İşlemlere İlişkin Nakit Akışları

13-Nakit Akışı Projeksiyonu oluşturma

14-Nakit Akış Modelleri

15-Nakit Akış Tablosu Oranlarla Analizi

16-Gerçek Nakit Akış Tablosu Örnekleri İnceleme

Written by

Meltem Aköz

Merhaba,
Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi mezunuyum,
Bağımsız denetim ve şirket değerleme başlıca ilgi alanım olmak üzere, vergi, muhasebe ve felsefeyle ilgileniyorum.
Yazılarımı genellikle bu alanlarda yazıyorum.
İyi okumalar dilerim.