Satış amaçlı elde tutulan duran varlıklar ile durdurulan faaliyetler hangi finansal tabloların hangi bölümünde yer alır?

(TMS 1 FİNANSAL TABLOLARIN SUNULUŞU)

Satış amaçlı elde tutulan duran varlıklar  finansal tablolardan Bireysel Durum tablosu yani BİLANÇO nun Dönen Varlıklar grubunda olur, çünkü 1 yıla kadar satılması planlanmaktadır.

Durdurulan faaliyetler dönem kar zararı ise Kapsamlı gelir tablosunda  sürdürülen faaliyetler dönem kar/zararından ayrı olarak gösterilir, yani kar zarar; sürdürülen faaliyetlerden ve durdurulan faaliyetlerden olmak üzere iki farklı sınıfta gösterilir.

Ayrıntıların tablo yüzünde gösterilmek istenmesi durumunda, aşağıdaki bölüm tabloya eklenir:

Written by

Meltem Aköz

Merhaba,
Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi mezunuyum,
Bağımsız denetim ve şirket değerleme başlıca ilgi alanım olmak üzere, vergi, muhasebe ve felsefeyle ilgileniyorum.
Yazılarımı genellikle bu alanlarda yazıyorum.
İyi okumalar dilerim.