Kavramsal Çerçeve’de belirtilen destekleyici niteliksel özellikler nelerdir?

Destekleyici niteliksel özellikler ; 

  • Karşılaştırılabilirlik,
  • doğrulanabilirlik,
  • zamanında sunum ve
  • anlaşılabilirlik,

ihtiyaca uygun ve gerçeğe uygun bir şekilde sunulan bilginin faydasını arttıran niteliksel özelliklerdir.

Ayrıca destekleyici niteliksel özellikler, bir ekonomik olayın sunumunda kullanılabilecek iki yöntemin de aynı derecede ihtiyaca uygun bilgi ürettiği ve gerçeğe uygun şekilde sunum sağladığı durumlarda, yöntemlerden hangisinin kullanılması gerektiğinin belirlenmesinde faydalı olabilir.       

 

FAYDALI FİNANSAL BİLGİNİN NİTELİKSEL ÖZELLİKLERİ
Temel niteliksel özellikler
İhtiyaca uygunluk
Önemlilik
Gerçeğe uygun sunum

Destekleyici niteliksel özellikler
Karşılaştırılabilirlik
Doğrulanabilirlik
Zamanında sunum
Anlaşılabilirlik

       

Written by

Meltem Aköz

Merhaba,
Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi mezunuyum,
Bağımsız denetim ve şirket değerleme başlıca ilgi alanım olmak üzere, vergi, muhasebe ve felsefeyle ilgileniyorum.
Yazılarımı genellikle bu alanlarda yazıyorum.
İyi okumalar dilerim.