iletisim@meltemakoz.com

VUK Mizan BOBİ-FRS Mizan Dönüşümü

 • Excelde Formüllerle VUK Mizandan BOBİ-FRS Mizan Dönüşüm
 • Excelde Formüllerle BOBİ-FRS Finansal Durum Tablosu Oluşturma
 • Excelde Formüllerle BOBİ-FRS Kâr Veya Zarar Ve Diğer Kapsamli Gelir Tablosu Oluşturma
 • Excelde Formüllerle BOBİ-FRS Özkaynak Değişim Tablosu Oluşturma
 • Excelde Formüllerle BOBİ-FRS Nakit Akiş Tablosu Oluşturma


 • BOBİ-FRS’ye Geçiş Kayıtları
 • Excelde VUK-BOBİ-FRS Düzeltme Kayıtları
 • Excelde BOBİ-FRS Sınıflandırma Kayıtları
 • Excelde BOBİ-FRS Konsolidasyon Kayıtları
 • Excelde BOBİ-FRS Eliminasyon Kayıtları
 • Excelde BOBİ-FRS Taşıma Kayıtları

Kavramsal Çerçeve

Finansal Tablolar

Hasılat

Stoklar

Raporlama Döneminden Sonraki Olaylar

Muhasebe Politikaları, Tahminler ve Yanlışlıklar

Tarımsal Faaliyetler

Maden Kaynaklarının Aranması ve Değerlendirilmesi

Finansal Araçlar ve Özkaynaklar

İştiraklerdeki Yatırımlar

Müşterek Girişimlerdeki Yatırımlar

Maddi Duran Varlıklar

Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller

Maddi Olmayan Duran Varlıklar

Kiralamalar

Devlet Teşvikleri

Borçlanma Maliyetleri

Varlıklarda Değer Düşüklüğü

Karşılıklar, Şarta Bağlı Yükümlülükler ve Şarta Bağlı Varlıklar

Yabancı Para Çevrim İşlemleri

İş Birleşmeleri

Konsolide Finansal Tablolar

Gelir Üzerinden Alınan Vergiler

Ara Dönem Finansal Raporlama

Yüksek Enflasyonlu Ekonomilerde Finansal Raporlama

Written by

Meltem Aköz

Merhaba,
Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi mezunuyum,
Bağımsız denetim ve şirket değerleme başlıca ilgi alanım olmak üzere, vergi, muhasebe ve felsefeyle ilgileniyorum.
Yazılarımı genellikle bu alanlarda yazıyorum.
İyi okumalar dilerim.