Bir işletmenin bilanço tarihi itibariyle, ilk madde yönünden %100, direkt işçilik yönünden %80 ve GÜG yönünden %70 tamamlanma dereceleri olan yarı mamul stoklarının defter maliyet değeri 90.000 TL’dir. Bu stokların tamamlanması için 9.000 TL’lik direkt işçilik ve 4.000 TL’lik genel üretim gideri gerekmektedir. Tamamlanan mamulün satışı içinde 2.000 TL gidere katlanılması öngörülmektedir. Bu stokların mamul hale gelmesi durumundaki piyasa değeri 100.000 TL’dir. Stoklar standardına göre, gerekli yevmiye kaydını yapınız.

Stokların maliyet veya netgerçekleşebilir değerden düşük olanıyla değerleme ilkesi vardır.

Net gerçekleşebilir değer (NGD); işin normal akışı içinde, tahmini satış fiyatından, tahmini tamamlanma maliyeti ve satışı gerçekleştirmek için gerekli tahmini satış giderleri toplamının, düşürülmesiyle elde edilen tutarı ifade eder. 100.000—13.000-2.000=85.000 TL (geçerli maliyet)

5.000 TL tutarında stok değer düşüklüğü hesaplanmalı

  • 157 DİĞER STOKLAR ……………………..90.000
  •  151 YARI MAMÜLLER………………………………………90.000

–––––––––––––––––––––– / ––––––––––––––––––––––

  • 654 KARŞILIK GİDERLERİ (-) ……………..…….5.000
  •  158 STOK DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI ……..(-) 5.000

Written by

Meltem Aköz

Merhaba,
Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi mezunuyum,
Bağımsız denetim ve şirket değerleme başlıca ilgi alanım olmak üzere, vergi, muhasebe ve felsefeyle ilgileniyorum.
Yazılarımı genellikle bu alanlarda yazıyorum.
İyi okumalar dilerim.