Finansal araçlar standartlarına göre, finansal varlıklar kaç sınıfta toplanır, bunları yazınız.  Bu sınıflar hangi değerlerle ölçülür?

TMS 39 FİNANSAL ARAÇLAR: SUNUM

TMS 39’da finansal varlıklar aşağıdaki dört başlık altında sınıflandırılmıştır;

  • (a) Gerçeğe uygun değer farkı kâr veya zarara yansıtılan finansal varlıklar; Gerçeğe uygun değer ile ölçülür,
  • (b) Vadeye kadar elde tutulacak yatırımlar; itfa edilmiş maliyet bedeli ile ölçülür
  • (c) Kredi ve alacaklar ; itfa edilmiş maliyet bedeli ile ölçülür
  • (d) Satılmaya hazır finansal varlıklar; Gerçeğe uygun değer ile ölçülür,

Written by

Meltem Aköz

Merhaba,
Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi mezunuyum,
Bağımsız denetim ve şirket değerleme başlıca ilgi alanım olmak üzere, vergi, muhasebe ve felsefeyle ilgileniyorum.
Yazılarımı genellikle bu alanlarda yazıyorum.
İyi okumalar dilerim.