Borçlanma maliyeti standardına göre, borçlanma maliyetleri hangi durumda aktifleştirilir, hangi durumda giderleştirilir, açıklayınız. Türk vergi mevzuatı uygulaması ile karşılaştırılması

TMS 23 BORÇLANMA MALİYETLERİ

UFRS’de ÖZELLİKLİ VARLIKLARLA İLGİ BORÇLANMA MALİYETİ AKTİFLEŞTİRİLİR, Diğer varlıklarda gider yazılır; Şunlar özellikli varlık olabilir:

  • (a) Stoklar,
  • (b) İmalat tesisleri,
  • (c) Enerji üretim tesisleri,
  • (d) Maddi olmayan duran varlıklar,
  • (e) Yatırım amaçlı gayrimenkuller,
  • (f) Taşıyıcı bitkiler.

Finansal varlıklar ve kısa süre içerisinde üretilen veya imal edilen stoklar özellikli varlık değildir. Elde edildiklerinde amaçlanan kullanıma veya satışa hazır hale gelen varlıklar da, özellikli varlık değildir. 

  • VUK; Borçlanma Maliyetleri Maliyete dahil edilebilir. Özellikli varlık olmasına gerek yoktur, mesela binek araba faizleri vs.. İlk iktisapta maliyete alınma zorunludur.

  • UFRS; Borçlanma Maliyetleri İktisap öncesi veya sonrası oluşan kur farkları, faiz, vade farkı dahil finansman giderleri maliyete dahil değildir. Sadece özellikli varlıklarda maliyete dahil edebiliriz yani aktifleştirebiliriz.

Written by

Meltem Aköz

Merhaba,
Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi mezunuyum,
Bağımsız denetim ve şirket değerleme başlıca ilgi alanım olmak üzere, vergi, muhasebe ve felsefeyle ilgileniyorum.
Yazılarımı genellikle bu alanlarda yazıyorum.
İyi okumalar dilerim.