Bir işletmenin bilanço tarihi itibariyle yarı mamul stoklarının defter değeri 240.000 TL’dir. Bu stokların tamamlanması için 40.000 TL’lik gider gerekmektedir. Stokların mamul hale gelmesi durumunda piyasa değeri 270.000 TL’dir. İşletme satış için bir gidere katlanmamaktadır. Stoklar standardına göre, gerekli yevmiye kaydını yapınız.

Stokların maliyet veya net gerçekleşebilir değerden düşük olanıyla değerleme ilkesi vardır.

Net gerçekleşebilir değer (NGD); işin normal akışı içinde, tahmini satış fiyatından, tahmini tamamlanma maliyeti ve satışı gerçekleştirmek için gerekli tahmini satış giderleri toplamının, düşürülmesiyle elde edilen tutarı ifade eder.

NGD: 270.000-40.000 =230.000   230.000<240.000 YANİ NGD<MALİYET DEĞERİ olduğu için stokları 230.000 TL den değerliyoruz. 10.000 TL tutarında stok değer düşüklüğü karşılığı ayırmak zorundayız.

–––––––––––––––––––––– / ––––––––––––––––––––––

  • 157 DİĞER STOKLAR ……………………..240.000
  • 151 YARI MAMÜLLER………………………………………240.000

–––––––––––––––––––––– / ––––––––––––––––––––––

  • 654 KARŞILIK GİDERLERİ (-) ……………..…….10.000
  • 158 STOK DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI ……..(-) 10.000

Written by

Meltem Aköz

Merhaba,
Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi mezunuyum,
Bağımsız denetim ve şirket değerleme başlıca ilgi alanım olmak üzere, vergi, muhasebe ve felsefeyle ilgileniyorum.
Yazılarımı genellikle bu alanlarda yazıyorum.
İyi okumalar dilerim.