TMS 2 STOKLAR, TMS 39 FİNANSAL ARAÇLAR: MUHASEBELEŞTİRME VE ÖLÇME

Bir işletme, 01.12.2013 tarihinde, 4 ay vadeli (vade farkı aylık eşit taksitlerle), 1.200 TL’ye senetle mal almıştır. Bu senedin 1.12.2013 tarihindeki (peşin)  değeri 1.020 TL olarak hesaplanmıştır.  Peşin alım fiyatı ile ödenen fiyat arasındaki fark ne olarak kaydedilir?

Bir işletme stokları vadeli ödeme koşuluyla almış olabilir. Anlaşma, peşin alım fiyatı ile ödenen fiyat arasında bir fark olan finansman unsuru içerdiği takdirde, bu unsurlar finanse edildiği dönemde faiz gideri olarak muhasebeleştirilir.   

Written by

Meltem Aköz

Merhaba,
Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi mezunuyum,
Bağımsız denetim ve şirket değerleme başlıca ilgi alanım olmak üzere, vergi, muhasebe ve felsefeyle ilgileniyorum.
Yazılarımı genellikle bu alanlarda yazıyorum.
İyi okumalar dilerim.