Bir bilgisayar yazılım firması bir müşteri adına özel bir program üretmek üzere anlaşma yapmıştır. Programın tamamlanması için planlanan süre 3 yıl ve işin bedeli 900.000 TL olarak belirlenmiştir. İşin tamamlanma maliyetinin ise 680.000 TL olacağı tahmin edilmiştir. İlk yılda, 170.000 TL maliyet harcaması yapılmıştır. İlk yılda alınan istihkak ise 200.000 TL olmuştur. Hizmet sözleşmesinin sonucu güvenilir olarak öngörülebilmektedir. TMS 18’e (hasılat standardı) göre dönem sonu gerekli yevmiye maddelerini yapınız.       

CEVAP 24 ; Bu soru da yıllara yaygın devam eden bir sözleşme olduğu için inşaat sözleşmelerine benzer şekilde tamamlanma yüzdesi yöntemi ile yapılır,

 • Sözleşmenin Toplam Geliri   : 900.000
 • Sözleşmenin Toplam Tahmini Maliyeti :  680.000
 • Sözleşmenin 1. Yıl Fiili Geliri; 200.000
 • Sözleşmenin 1.Yıl  Fiili Maliyeti : 170.000

İlk yıl tamamlanma yüzdesi (oranı); 170.000/680.000=1/4 = 25%

1.Yıl Hasılat Tutarı = Toplam Sözleşme Bedeli x Tamamlanma Yüzdesi= 900.000×25%=225.000

Tamalanmamış yazılım sözleşmelerinden alacaklar……………..>225.0000-200.000=25.000

1.yıl muhasebe kaydı

 • 622  Satılan Hizmet Maliyeti (-)………………….170.000
 • 154 Tamamlanmamış Hizmet Maliyetleri,……………..…….170.000
 • 186 Tamamlanmamış Yazılım Sözleşmelerinden Alacaklar.225.000
 • 600 Yurtiçi Satışlar……………………………………………….……………..…….225.000
 • 350 Yıllara Yaygın İnşaat Ve Onarım Hakedişleri….…… 200.000
 • 386 Tamamlanmamış Yazılım Sözleşmelerinden  Borçlar…….200.000

Son olarak aşağıdaki iki hesabı birbiri ile karşılıklı mahsup edersek yazılım sözleşmelerinden alacağımızı ya da borcumuzu buluruz

 • 386 Tamamlanmamış İnşaat Sözleşmelerinden  Borçlar..200.000
 • 186 Tamamlanmamış İnşaat Sözleşmelerinden Alacaklar. ….200.000

186 hesabımızda 25.000 TL borç bakiye kalmıştır, hesap kodları önemli değildir boş olan hesaplara kendimiz kod atayabiliriz.

Önemli olan bilançoda devam eden hizmet sözleşmelerinden alacaklar ya da borçlar olarak ayrı bir kalemde göstermektir.

Written by

Meltem Aköz

Merhaba,
Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi mezunuyum,
Bağımsız denetim ve şirket değerleme başlıca ilgi alanım olmak üzere, vergi, muhasebe ve felsefeyle ilgileniyorum.
Yazılarımı genellikle bu alanlarda yazıyorum.
İyi okumalar dilerim.