AAA İşletmesinin Mart ayında 8.000 adet üretim gerçekleştirmiş olup, bu üretime ilişkin maliyet verileri aşağıdadır. Ancak, işletmenin aylık 12.000 adet pratik (maksimum üretim) kapasitesi vardır. Sabit GÜG buna göre hesaplanmıştır.

  • İlk madde ve gereç gideri   100.000 TL
  • Direkt işçilik                        70.000 TL
  • GÜG Değişken                    60.000 TL
  • GÜG Sabit                            30.000 TL

1-Tam maliyet, 2-değişken maliyet, 3-direkt maliyet ve 4-normal (TFRS) maliyet olarak üretim maliyetini hesaplayınız.

CEVAP 2 ;

1- Tam Maliyet Sistemi: 2- Değişken Maliyet Sistemi 3- Asal (Direk) Maliyet sistemi: 4-Normal maliyet Sistemi
Üretim sırasında, üretimle doğrudan doğruya ve dolaylı biçimde ilgili tüm maliyetler üretim faaliyetlerin yürütülmesinde zorunlu harcamalar olarak maliyetlere katılır Mamullere yalnızca değişken maliyetleri yüklemek ve sabit maliyetleri tümüyle dönem gideri sayarak kar ve zarar hesabına devretmektir. Bu sistem bütün üretim maliyetlerine mamullere yükleyen “tam maliyet” sistemlerinden ayrılan bir “kısmi maliyet” sistemidir.   Genel üretim giderlerinin tamamen dönem gideri sayılarak üretimle ilişkilendirilmemesi gerekir. Üretim giderleri sadece direkt işçilik gideri ile direkt ilk madde ve malzeme giderinden oluşur Mamul maliyetleri hesaplanırken değişken üretim giderlerinin yanında sabit giderlerinde üretim kapasitesi oranında dikkate alınması gerekir.
+Direkt İlk Madde ve Malzeme Gideri   +Direkt İlk Madde ve Malzeme Gideri   +Direkt İlk Madde ve Malzeme Gideri   +Direkt İlk Madde ve Malzeme Gideri  
+Direkt İşçilik Gideri +Direkt İşçilik Gideri +Direkt İşçilik Gideri +Direkt İşçilik Gideri
+Değişken GÜG +Değişken GÜG   +Değişken GÜG
+Sabit GÜG     +Sabit GÜG x Üretim Kapasitesi Oranı    
  1- Tam Maliyet Sistemi:               2- Değişken Maliyet Sistemi  3- Asal (direk) Maliyet sistemi: 4- Normal maliyet Sistemi (UFRS)
+Direkt İlk Madde ve Malzeme Gideri 100.000 TL 100.000 TL 100.000 TL 100.000 TL
+Direkt İşçilik Gideri 70.000 TL 70.000 TL 70.000 TL 70.000 TL
+Değişken GÜG 60.000 TL 60.000 TL   60.000 TL
+Sabit GÜG (+Sabit GÜG x Üretim Kapasitesi) 30.000 TL     30.000 TLX(8.000/12.000)=20.000
+Toplam üretim Maliyeti 260.000 230.000 170.000 250.000
+Toplam üretim mik. 8.000 8.000 8.000 8.000
BİRİM MALİYET (top.üret.mal/top.üret.mik.) 32,5 28,75 21,25 31,25

Written by

Meltem Aköz

Merhaba,
Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi mezunuyum,
Bağımsız denetim ve şirket değerleme başlıca ilgi alanım olmak üzere, vergi, muhasebe ve felsefeyle ilgileniyorum.
Yazılarımı genellikle bu alanlarda yazıyorum.
İyi okumalar dilerim.