İşletme hisse başına kazanç bilgilerini bireysel finansal tablolarında kapsamlı gelir tablosunda sunar ve dipnotlarında açıklar. Bu soruda işletmenin sadece adi hisse senedi olması halinde hisse başına kazancın nasıl hesaplanacağı açıklanmıştır.

SORU;  AAA AŞ nin, 1 Ocak 2001’de dolaşımda 20.000 adet adi hisse senedi bulunmaktadır. 1 Mayısta işletme 16.000 adet yeni hisse senedi çıkarmış, 1 Kasımda ise 8.000 adet daha hisse senedi çıkarmıştır. Her iki durumda da hisse senetleri piyasadaki fiyatlar üzerinden satılmıştır. İşletmenin muhasebe dönemi 31 Aralık’ta sona ermektedir. Dönem sonunda gerçekleşen vergi sonrası kar 100.000 TL’dir.  İşletmenin hisse başına karını hesaplayınız. 

CEVAP; Adi hisse başına kazanç hesaplayabilmek için 33 Numaralı “Hisse Başına Kazanç  Standartı”nın 10, 19, 20.paragraflarındaki açıklamalara bakalım, ardından sorunun çözümüne geçelim.

Adi hisse başına kazanç, ana ortaklığın adi hisse senedi sahiplerinin payına düşen kazanç veya zararının (pay), dönemin adi hisse senedi sayısının ağırlıklı ortalamasına (payda) bölünmesiyle hesaplanır. Adi hisse başına kazanç tutarının hesaplanmasında; adi hisse senedi sayısı, dönem boyunca mevcut adi hisse senedi sayısının ağırlıklı ortalamasını ifade eder.

Dönem boyunca mevcut adi hisse senedi sayısının ağırlıklı ortalamasının kullanılması; dönem içi herhangi bir zamanda daha az veya daha çok hisse senedinin mevcut olması sonucunda, sermaye tutarının dönem içerisinde değişebilme olasılığını yansıtır. Dönem içinde mevcut adi hisse senedi sayısının ağırlıklı ortalaması, dönem boyunca ihraç edilen veya geri alınan ve zaman ağırlık faktörüyle çarpılan adi hisse senedi sayısı ile düzeltilmiş dönem başı adi hisse senedi sayısını ifade eder. Zaman ağırlıklı faktör, hisselerin mevcut olduğu gün sayısının dönemin toplam gün sayısına bölünmesi sonucu elde edilir; çoğunlukla, makul bir ağırlıklı ortalama tahmini yeterlidir.

Dönem boyunca mevcut olan adi hisselerin ağırlıklı ortalama sayısı (AOHSS)

Dönem başındaki hisse sayısı

+Dönem boyunca ihraç edilen hisse sayısı x T

-Dönem boyunca geri satın alınan hisse sayısı x (1-T) 

T= Hisselerin mevcut olduğu gün sayısı / dönemdeki gün sayısı

Buna göre sorunun çözümü aşağıdaki tabloda yapılmıştır, önemli olan ağırlıklı ortalama hisse senedi sayısının bulunmasıdır.

  • 1 Ocak’ta         20.000 adet hisse senedi bulunmaktadır.  T=365/365=1,00 20.000×1=20.000 (Bulunduğu dönemdeki AOHSS)
  • 1 Mayıs’ta 16.000 adet hisse senedi çıkarılmıştır. T=244/365=0,66 16.000×0,66=10.560 (Bulunduğu dönemdeki AOHSS)
  • 1 Kasım’da 8.000 adet hisse senedi çıkarılmıştır. T=61/365=0,17 8.000×0,17=1.360 (Bulunduğu dönemdeki AOHSS)
  • Toplamda 20.000+10.560+1.360=31.920 Adet (Dönem Boyunca Mevcut Olan Adi Hisselerin Ağırlıklı Ortalama Sayısı (AOHSS))
  • Hisse Başına Kar=100.000/31.920=3.133 TL olarak hesaplanır.

Written by

Meltem Aköz

Merhaba,
Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi mezunuyum,
Bağımsız denetim ve şirket değerleme başlıca ilgi alanım olmak üzere, vergi, muhasebe ve felsefeyle ilgileniyorum.
Yazılarımı genellikle bu alanlarda yazıyorum.
İyi okumalar dilerim.