Konu; İnternet Ve Benzeri Elektronik Ortamlar Üzerinden Yapılan Satışlarda Esnaf Muaflığı

15 Mart 2019 Cuma günü yayımlanan Gelir Vergisi Genel Tebliği ile 193 sayılı Kanunun 9 uncu maddesinde değişiklikler yapan 7162 sayılı Kanununa İlişkin açıklamalar yapılmıştır. Bu şekilde ev hanımları için evde yapabilecekleri işlerden elde ettikleri gelirlerin vergilendirilmesine açıklık getirilmiştir.

Ev Hanımları Vergi Ödemeden Esnaf Olup Sigortasını Ödeyip Emekli Olabiliyor

Evlerde kendi el emekleri ile imal ettikleri ürünleri bir işyeri açmaksızın satanlar, sergi panayır gibi alanlarda satış tutarı sınırı olmaksızın, İnternet ve benzeri elektronik ortamlar üzerinden yapılan satışlar içinse 2019 yılı için; 30.700,80 TL.ye kadar vergi ödenmiyor, esnaf muaflığından faydalanabiliyor, sigortalı olup, emekli olabiliyor.

Ev Hanımların Hangi İşleri Oturdukları Evlerde Yapmaları Halinde Gelir Vergisinden Muaftırlar?

Havlu, örtü, çarşaf, çorap, halı, kilim, dokuma mamûlleri, kırpıntı deriden üretilen mamûller, örgü, dantel, her nevi nakış işleri ve turistik eşya, hasır, sepet, süpürge, paspas, fırça, yapma çiçek, pul, payet, boncuk işleme, tığ örgü işleri, ip ve urganları, tarhana, erişte, mantı gibi ürünler

Muafiyet kapsamındaki ürünler, bu ürünlerle sınırlı olmayıp bu ürünlere benzerlik gösteren diğer ürünleri aynı şartlarla üretilen ürünler için de geçerlidir.

Ev Hanımları Evde Yaptıkları Bu İşlerden Vergi Ödüyorlar Mı?

Sergi, panayır gibi alanlarda (yani İnternet ve benzeri elektronik ortamlar dışında)yapılan satışlardatutar sınırlaması bulunmaksızın vergi ödenmez.

İnternet ve benzeri elektronik ortamlar üzerinden yapılan satışlar için satış tutarının ilgili yıl içinde geçerli olan asgari ücretin yıllık brüt tutarını (2019 yılı için; 30.700,80 TL) aşmaması halinde vergi ödenmez. Asgari ücretin yıllık brüt tutarını aşmaması şartı, her bir ürün cinsi için ayrı ayrı değil tüm ürünlerin toplam satış tutarı için geçerlidir.

İnternet ve benzeri elektronik ortamlar üzerinden yıl içerisinde yapılan satışların 2019 Yılı içerisinde asgari ücretin yıllık brüt tutarını geçmesi halinde esnaf muafiyeti kaybedilecek ve izleyen takvim yılı başı (01.01.2020) itibarıyla gelir vergisi mükellefiyeti tesis edilecektir.

Ev Hanımlarının Evde Yaptıkları İşlerden Vergi Ödememe Şartları Nelerdir?

Evlerde sanayi tipi veya seri üretim yapabilen makine ve aletlerin kullanılmaması, dışarıdan işçi çalıştırılmaması, ürünlerin işyeri açmaksızın satılması, ürünlerin, pazar takibi suretiyle satılmaması, ürünlerin, ticarî, ziraî veya meslekî faaliyetleri dolayısıyla gelir ve kurumlar vergisi mükellefi olanların düzenledikleri kermes, festival ve panayırlarda satılmaması, ticarî, ziraî veya meslekî kazancı dolayısı ile gerçek usulde gelir vergisine tâbi olunmaması, faaliyetin, gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerine bağlılık arz edecek şekilde yapılmaması gerekmektedir.

Evde Üretilen Ürünleri Bir Şirkete Satmaları Halinde Ne Yapılması Gerekir?

Ev Hanımları evde ürettikleri ürünlerini kurumlar vergisi mükellefi şirketlere satarlarsa vergi mükellefi olan şirket ev hanımına bir gider pusulası düzenleyip vermek zorunda ancak ev hanımının bir belge düzenleme zorunluluğu yok.

“Esnaf Vergi Muafiyeti Belgesi” Nedir, Ne İşe Yarar, Nasıl Alınır?

Esnaf vergi muafiyeti belgesi, esnaf muaflığına ilişkin şartları taşıyanlara talepleri halinde vergi dairelerince verilen belgedir. Bu belgeyi alan esnaf vergiden muaf tutulmaktadır. Belgenin süresi 3 yıldır ve 3 yılın sonunda yenilenmesi gereklidir. Bu belge ile sigortalı olabilir, kamu kurum ve kuruluşlarınca açılan sergi panayır gibi yerlerde satış yapabilirsiniz.

Aşağıdaki linkteki dilekçeyi doldurarak çıktısını alıp, ikametgâhlarının bulunduğu yerdeki tarha yetkili vergi dairesine başvurarak ücretsiz olan “Vergi Muafiyeti Belgesi”ni alabilirsiniz. Bu belgeyi aldıktan sonra vergi dairesi yetkilileri size bir gün verecekler ve o gün evinize yoklama gelerek evde yaptığınız ürünlere bakacak ve evde bu işi yaptığınıza dair onay veren bir tutanak tutacak.

http://www.gib.gov.tr/yardim-ve-kaynaklar/dilekcematik/esnaf-vergi-muafiyeti-belgesi-alma-dilekcesi
http://www.gib.gov.tr/fileadmin/user_upload/Tebligler/Taslaklar/gelvertebtaslak283_ek2.pdf

Ev Hanımları Sigortalı olabilir mi, nasıl sigortalı olabilir?

Ev hanımları ‘Esnaf Muafiyet Belgesi’ alınarak isterlerse sigortalı da oluyor. hem sağlık hizmetlerinden yararlanıp, hem de emekli olabilir. 5 yıl prim ödemiş ise geride kalanlara ölüm aylığı da bağlanır.

‘Esnaf Muafiyet Belgesi’ alanlar SGK’ya müracaat ederek ‘İsteğe Bağlı Sigorta Giriş Bildirgesi’  doldurup SGK’lı olabilir.

Aylık Ne Kadar Prim Ödeyeceğim? Ne Zaman Emekli Olurum?

Bu yıl için 26 gün prim ödeyip 30 gün üzerinden sigortalı olnacaktır. 2019 yılı için ayda 709,52 lira ödenerek sigortalı olunabiliyor. Bağkur yani 4/b kapsamında prim yatırılıyor. 1.1.2019 – 31.12.2019 tarihleri arasında; 85,28 TL x 26 gün x % 32 = 709,53 TL, prim ödeyeceklerdir.  Ödenecek gün sayısı her yıl arttığı için 2019’da 26 ve  2020’de 27, 2021’de 28, 2022’de 29 ve 2023 ile sonrası için 30 gün olacak.

Bağkur (4/b) kapsamında olan kadın sigortalılar için 9 bin gün prim ödemek ve 58 yaşını doldurmak gerekiyor. Emekli olmadan önce 3,5 yıl herhangi bir işyerinde işçi olarak çalışmış olan kadınlar için ise 7200 gün ve 58 yaş gerekiyor. Doğumdan önce çalışmaya başlayarak sigortalılık şartını yerine getiren ev hanımları borçlanarak 3 çocuk için 2 bin 160 gün yani 6 yıl daha az prim ödeme şansına sahip oluyor. Aşağıdaki linkte doğum borçlanmasıyla ilgili detayları görebilirsiniz.

http://www.sgk.gov.tr/wps/portal/sgk/tr/calisan/kadin/dogum_borclanmasi

Esnaf Muaflığı İle  Emekli Olmanın Şartları Nelerdir?

Esnaf muafiyet belgesi almak, 18 yaşından büyük olmak, zorunlu sigorta gerektiren işlerde çalışmamak, sahip olduğu sigorta nedeniyle aylık alıyor olmamak, gelir Vergisinden Muaf olduğunu belgelemek.

Written by

Meltem Aköz

Merhaba,
Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi mezunuyum,
Bağımsız denetim ve şirket değerleme başlıca ilgi alanım olmak üzere, vergi, muhasebe ve felsefeyle ilgileniyorum.
Yazılarımı genellikle bu alanlarda yazıyorum.
İyi okumalar dilerim.