IMF Dünya Ekonomik Görünüm Raporunda 2022, 2023, 2024, 2025, 2026 ve 2027 yılları ekonomik güncel verileri ve gelecek yılara dair tahminlerini yayınladı.

Bu yazıda IMF Dünya Ekonomik Görünüm Raporunda’ndaki satın alma gücü paritesi (PPP) tahminlerinden yola çıkarak IMF’nin 2022, 2023, 2024, 2025, 2026 ve 2027 yılları USD/TRY kur tahminini hesaplayacağız.

Dolar Nereye Kadar Gider?

Dolar alalım mı? Dolar nereye kadar gider? Dolar ne olur? 2022 sonu dolar kuru ne olur? 2023’te dolar ne olur? diye soranlara kısa ve net cevap vermek isterseniz objektif ve ayrıntılı verilere sahip olan IMF Dünya Ekonomik Görünüm Raporu tahmin rakamlarını cesaretli biçimde söyleyebilirsiniz.  Ne de olsa koskoca IMF tahmini 🙂

IMF küresel ekonomi tahminleri, internetteki son dolar yorumu başlıklarını ya da iyimser uzman yorumlarını karşılaştırmanız için bulunmaz bir veridir.

IMF Dolar Kuru Tahmini Neden Önemlidir?

Şirketlerde çalıştığımız yatırım planları, bütçe projeksiyonları, nakit akım projeksiyonları gibi gelecek dönemlere dair tahmin içeren analizlerimizde ya da özellikle yabancı ortaklıklarda sözleşmelerimizi değerlendirirken, analiz yaparken  gelecek dönemlere dair objektif dolar kuru tahmini kullanmak zorundayız. Bu açıdan çok değerli ve çok ayrıntılı ekonomik verilerle oluşturulmuş IMF “Dünya Ekonomik Görünüm Raporu” tahminlerinden yararlanırız.

Dolar kuru tahmini hesaplarken yararlanacağımız verileri ve ulaşabileceğimiz linkleri inceleyelim;

Dünya Ekonomik Görünüm Raporu (World Economic Outlook) Nedir?

Dünya Ekonomik Görünüm Raporu; IMF ekonomistleri tarafından yakın ve orta vadede küresel ekonomik gelişmelerin ayrıntılı analizini, ekonomileri etkileyen sorunları göz önünde bulunduran ve genellikle yılda iki kez, nisan ve ekim aylarında, yayınlanan bir rapordur. Burada birçok ekonomik veriye dair güncel ve tahmini verilere erişebilirsiniz.

2022 Nisan Dünya Ekonomik Görünüm Raporuna ulaşmak için tıklayınız;

https://www.imf.org/-/media/Files/Publications/WEO/2022/April/English/text.ashx

Dolar kuru tahminlerini hesaplayabilmek için hangi verileri kullanmalıyım?

Dolar kuru tahmini hesaplayabilmemiz Dünya Ekonomik Görünüm Raporu’ndan elde edebileceğimiz 3 adet veri mevcuttur, bunlar; Satın alma gücü paritesi (PPP), Gayri safi yurt içi hasıla (GSYİH) (ABD Doları, Milyar), Gayri safi yurt içi hasıla (GSYİH) (Satın Alma Paritesi)

Satin Alma Gücü Paritesi (PPP) (Implied PPP Conversion Rate (National Currency Per International Dollar)) Nedir?

Satın alma gücü paritesi (PPP), iki ülke para birimleri arasındaki nominal döviz kurundaki değişiklikleri ülkelerin fiyat seviyelerindeki değişikliklerle ilişkilendiren bir paritedir. Ülkeler arasındaki mutlak satın alma gücünü yansıtan, karşılaştıran ortak bir para birimi gibi düşünülebilir. PPP özellikle resmi döviz kurları yapay olarak manipüle edildiğinde ve uzun vadeli dengelerinden önemli ölçüde saptığında, PPP karşılaştırma için iyi bir alternatiftir.

IMF Satın alma gücü  paritesi (PPP) verilerine ulaşmak için tıklayınız;

https://www.imf.org/external/datamapper/PPPEX@WEO/OEMDC/ADVEC/WEOWORLD

Gayri Safi Yurt Içi Hasila (GSYİH) (ABD Dolari) (GDP, Current Prices (Billions Of U.S. Dollars) Nedir?

Gayri safi yurt içi hasıla (GSYİH), belli bir zaman diliminde, genelde bir yıl süresince, üretilen tüm nihai ürünlerin, piyasa değerindeki toplam değeri temsil eden ekonomik ölçüdür.

IMF, ABD Doları cinsinden Gayri safi yurtiçi hasıla verilerine ulaşmak için tıklayınız;

https://www.imf.org/external/datamapper/NGDPD@WEO/OEMDC/ADVEC/WEOWORLD

Gayri Safi Yurt Içi Hasila (GSYİH) (Satin Alma Paritesi) (GDP, Current Prices (Purchasing Power Parity; Billions Of International Dollars)) Nedir?

GSYİH, cari fiyatlar (satın alma gücü paritesi) belirli bir süre boyunca bir ülkede üretilen nihai mal ve hizmetlerin PPP şartlarındaki toplam değeri temsil eder.

IMF, Satın alma paritesi (PPP) cinsinden Gayri safi yurtiçi hasıla verilerine ulaşmak için tıklayınız;

https://www.imf.org/external/datamapper/PPPGDP@WEO/OEMDC/ADVEC/WEOWORLD

Şimdi IMF kur tahminlerini hesaplayalım

IMF Kur tahmini hesaplama adımları;

  1. İlgili 3 veri IMF veri tabanından indirilir.
  2. İlgili senenin satın alma paritesi cinsinden gayri safi yurt içi hasılası ve ilgili senenin satın alma paritesi çarpılarak Türk Lirası cinsinden gayri safi yurt içi hasılasına ulaşılır. 
  3. Ulaştığımız Türk Lirası cinsinden gayri safi yurt içi hasıla (GSYİH), veri tabanından aldığımız ilgili senenin ABD Doları cinsinden gayri safi yurt içi hasılasına (GSYİH) bölünür ve ilgili senenin IMF kur tahmini sizinle 🙂

Verileri kullanırken aşağıdaki formüllerden yararlanabilirsiniz;

GSYİH (TL)= GSYİH (PPP) X PPP (dönüştürme oranı)

USD/TRY=GSYİH (TL)/GSYİH (ABD Doları)

GDP (TRY) = GDP, current prices (Purchasing power parity; billions of international dollars) X Implied PPP conversion rate (National currency per international dollar)

Exchange Rate=GDP (TRY) / GDP, current prices (Billions of U.S. dollars)

UYGULAMA;

IMF.nin sitesinde veriler ingilizce yer aldığı için örnekler de sitede yazıldığı gibi alınmıştır, bu şekilde verileri daha kolay bulmanıza yardımcı olacaktır.

2022 Yılı Ortalama USD/TRY Paritesi Hesaplaması;

2022 GDP, current prices (Purchasing power parity; billions of international dollars): 692.38

2022 Implied PPP conversion rate (National currency per international dollar): 3.53

2022 GDP (TRY): 11.335

2022 GDP, current prices (Billions of U.S. dollars): 3.212

2022 USD/TRY Exchange Rate: 16,37

IMF Dünya Ekonomik Görünüm Raporu’na (WEO) Göre Ortalama Amerikan Doları Kuru (USD/TRY) Tahminleri Yıllara Göre Şöyledir; 

2022 Yılı İçin 16.37, 2023 Yılı İçin 22.88, 2024 Yılı İçin 25.28, 2025 Yılı İçin 26.92, 2026 Yılı İçin 28.56, 2027 Yılı İçin 30.53 tür.

Ekim ayında yeni bir ekonomik rapor yayınlanana kadar bu verileri kullanabilirsiniz.

Verilerin çalışmalarınızda sizlere yardımcı olmasını dilerim.

Written by

Meltem Aköz

Merhaba,
Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi mezunuyum,
Bağımsız denetim ve şirket değerleme başlıca ilgi alanım olmak üzere, vergi, muhasebe ve felsefeyle ilgileniyorum.
Yazılarımı genellikle bu alanlarda yazıyorum.
İyi okumalar dilerim.